Jautājumi un atbildes

Par Publikum

1. Kas ir Publikum?

Publikum ir pirmais uzņēmumu un organizāciju preses relīžu portāls, kas nodrošina bezmaksas preses relīžu publicēšanas un izplatīšanas pakalpojumus. Bezmaksas preses relīžu izplatīšanas portāls izveidots, lai sapulcinātu mediju pārstāvju un preses relīzu iesniedzējus vienuviet draudzīgā un lietošanai ērtā vietnē.

2. Kādus pakalpojumus sniedz Publikum?

Publikum sniedz bezmaksas preses relīžu publicēšanas un izplatīšanas pakalpojumus, kā arī maksas pakalpojumus - preses relīžu sagatavošanu, preses relīžu reklamēšanu(izcelšanu) portāla un tulkošanu (krievu, angļu). Drīzumā - iespēja iesniegt preses relīzi arī .lt un .ee sadaļās bez papildus samaksas.

3. Kā norisinās preses relīžu publicēšana un izplatīšana Publikum?

Uzņēmuma/organizācijas pārstāvim vai komunikācijas pakalpojumu sniedzējam ir jāiegūst lietotāja piekļuves tiesības preses relīžu portālā, aizpildot elektroniskās reģistrācijas formu. Pēc reģistrēšanās lietotājam ir jāizveido pārstāvētā uzņēmuma/organizācijas profils. Pēc uzņēmuma/organizācijas profila apstiprināšanas, ko veic Publikum administrācija, lietotājs var iesniegt bezmaksas preses relīzes. Visas iesniegtās preses relīzes pārbauda Publikum administrācija, lai noteiktu to atbilstību portāla lietošanas noteikumiem. Apstiprinātās preses relīzes tiek publicētas Publikum mediju portālā, kur tās ir pieejamas lasīšanai un lejuplādei reģistrēto mediju pārstāvjiem.

4. Cik ilgi mana preses relīze atradīsies Publikum preses relīžu portālā?

Publikum publicētās relīzes netiek dzēstas, uzņēmuma/organizācijas profilā veidojot preses relīžu arhīvu. Preses relīzes var tikt dzēstas pēc uzņēmuma/organizācijas pieprasījuma vai gadījumos, kad ir pārkāpti Publikum lietošanas noteikumi.

5. Kādā kārtībā preses relīzes tiek izkārtotas Publikum preses relīžu portālā?

Preses relīzes Publikum parādās hronoloģiskā secībā pēc to publicēšanas laika. Sadaļas “Jaunākās relīzes” augšgalā var tikt izvietotas “Izceltās relīzes”. “Izceltās relīzes” ir Publikum maksas pakalpojums.

Preses relīzes iesniegšana

1. Kā iesniegt preses relīzi Publikum?

Lai iesniegtu preses relīzi, nepieciešams reģistrēties sistēmā un apstiprināt reģistrāciju. Ikvienam reģistrētam lietotājam būs pieeja sistēmai, kura ļauj pievienot/rediģēt uzņēmuma profilu, kā arī iesniegt preses relīzes.

2. Kā izveidot uzņēmuma vai organizācijas profilu?

Pēc lietotāja reģistrācijas, dodieties uz sadaļu “Uzņēmumu profili”. Izvēlieties sadaļu "Pievienot uzņēmumu" un aizpildiet nepieciešamos informācijas laukus. Portāla administrācija apstiprinās izveidoto uzņēmuma vai organizācijas profilu pēc pirmās preses relīzes iesniegšanas.

3. Kā tiks nodrošināts uzņēmuma vai organizācijas profila patiesums?

Lai iegūtu lietotāja piekļuves tiesības portālā, lietotājs norāda savu vārdu un uzvārdu, kontaktinformāciju, kā arī informāciju par uzņēmumu, kuru pārstāv. Izveidojot uzņēmuma/organizācijas profilu, lietotājam ir jānorāda informācija par konkrēto uzņēmumu, kā arī portāla administrācijai jāapliecina (pēc pieprasījuma), ka ir pilnvarots ievietot preses relīžu portālā informāciju uzņēmuma vai komunikācijas pakalpojumu sniedzēja vārdā. Portāla administrācija manuāli apstiprina katru izveidoto uzņēmumu/organizāciju profilu, pārbaudot lietotāja sniegto informāciju. Publikum administrācijai ir tiesības izdzēst jebkuru lietotāja un uzņēmuma/organizācijas profilu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja lietotājs ir pārkāpis portāla lietošanas noteikumus, iesniedzot nepatiesu informāciju.

4. Kādi ir preses relīžu publicēšanas ierobežojumi?

Publikum administrācija patur tiesības nepublicēt preses relīzes, kuras ir maldinošas, naidu kurinošas un neētiskas vai jebkādā citā veidā pārkāpj Latvijas Republikas normatīvos aktus. Lai preses relīze tiktu publicēta, tai ir jāatbilst portāla lietošanas noteikumiem, kā arī Publikum administrācijas izstrādātajām preses relīžu sagatavošanas vadlīnijām.

5. Vai varu preses relīzei pievienot uzņēmuma/organizācijas logo, attēlus, video materiālu, citus pielikumus un linkus?

Iesniegtai preses relīzei automātiski tiek pievienots logo no uzņēmuma profila. Relīzes iesniedzējs rakstā var ievietot arī saites uz ārējiem resursiem, ja tās ir saistītas ar preses relīzē sniegto informāciju. Preses relīzei var pievienot attēlus (.jpg, .png) un iegult Youtube publicētus video materiālus, kā arī citus .doc, .pdf failus, kas varētu būt noderīgi mediju pārstāvjiem un relīžu lasītājiem.

6. Kā formatēt preses relīzi?

Preses relīzes tiek publicētas bez formatējuma. Atstarpes tiks automātiski ievietotas starp rindkopām.

Preses relīzes izplatīšana

1. Kā norisinās preses relīzes izplatīšana Publikum?

Ikviens relīzes iesniedzējs piekrīt, ka preses relīzes var tikt izmantotas publicēšanai masu medijos. Publicētās preses relīzes tiek izplatītas visiem Publikum preses relīžu portālā reģistrētiem masu mediju pārstāvjiem.

2. Cik ilgā laikā pēc preses relīzes iesniegšanas tā tiek izplatīta medijiem?

Preses relīze ir redzama visiem reģistrētiem mediju pārstāvjiem uzreiz pēc preses relīzes publicēšanas Publikum preses relīžu portālā. Iesniedzot preses relīzi Publikum, lietotājam tiek piedāvāta iespēja izvēlēties preses relīzes izplatīšanas laiku. Ja konkrēts izplatīšanas laiks netiek norādīts, preses relīze medijiem tiek izplatīta (izplatīta mediju portālā) nākamajā darba dienā.

3. Kā notiek preses relīžu izskatīšana un apstiprināšana?

Publikum administrācija pārbauda un apstiprina preses relīzes darba dienās laikā no 9.00 līdz 17.00. Preses relīžu izskatīšanas ilgumu var ietekmēt iesniegto preses relīžu daudzums. Iesākam lietotājiem preses relīzes iesniegt vienu darba dienu pirms vēlamā publicēšanas datuma.

4. Vai var noteikt konkrētu laiku preses relīzes izplatīšanai medijiem?

Jā, to ir iespējams norādīt, iesniedzot preses relīzi, bet aicinām preses relīzes iesniegt dienu pirms publicēšanas.

5. Vai pēc preses relīzes ievietošanas Publikum varu to vēl rediģēt?

Apstiprinātas preses relīzes nav iespējams rediģēt.

6. Vai izsūtat ziņojums par preses relīžu izplatīšanu un publicēšanu medijos?

Nē, neizsūtām. Ikviens Publikum reģistrēts mediju piekļuves lietotājs ir tiesīgs izmantot preses relīzi publikācijai. Lietotājs uzņēmuma/organizācijas profilā var apskatīt preses relīžu skatījumu statistiku.

7. Vai preses relīžu portāls Publikum piedāvā dalīties ar publicētajām preses relīzēm sociālajos medijos?

Jā, gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem lietotājiem ir iespēja dalīties ar portālā publicētajām preses relīzēm sociālajos medijos.

Preses relīžu dzēšana

1. Vai ir pieejams uzņēmuma un organizācijas relīžu arhīvs?

Jā, visas publicētās preses relīzes ir pieejamas apskatei publiskajā organizācijas/uzņēmuma profilā. Preses relīzes būs redzamas hronoloģiskā secībā pēc to iesniegšanas datuma.

2. Vai varu izdzēst no uzņēmuma/organizācijas profila savas vecās relīzes?

Lietotāji nevar dzēst iesniegtās preses relīzes. Publikum administratori izdzēsīs relīzi pēc iesniedzēja rakstiska e-pasta pieprasījuma.

3. Vai varu no savām relīzēm dzēst tekstu, pielikumus un linkus?

Nē, publicētu preses relīžu rediģēšana nav iespējama.

Maksa par pakalpojumiem

1. Vai preses relīžu publicēšana un kompānijas profila izveide ir bez maksas?

Preses relīžu iesniegšana un publicēšana, kā arī profila izveidošana Publikum ir bezmaksas.

2. Kur varu saņemt rēķinu?

Rēķinu par maksas pakalpojumiem saņemsiet uz profilā norādīto e-pasta adresi pēc pakalpojuma pasūtīšanas.

3. Vai Publikum piedāvā maksas pakalpojumu?

Jā, Publikum piedāvātie maksas pakalpojumi ir preses relīžu sagatavošana un tulkošana.

Problēmas ar profila izveidi vai ielogošanos profilā

1. Neesmu saņēmis e-pasta apstiprināšanas linku. Kā rīkoties?

Apstiprinājuma e-pasta saņemšanas laiks var atšķirties atkarībā no Jūsu e-pasta iestatījumiem. Pārbaudiet sava e-pasta spam folderi. Ja e-pasts nav saņemts 5 minūšu laikā un tas nav spam folderī, tad nosūtiet e-pastu sistēmas administratoram: info@publikum.lv

2. Kā nomainīt lietotāja e-pasta adresi, ja uzņēmumā mainījušies darbinieki?

E-pasta adresi var nomainīt sazinoties ar Publikum administrāciju, rakstot pieprasījuma uz e-pasta adresi: info@publikum.lv

3. Aizmirsu paroli?

Ievadiet savu e-pasta adresi sadaļā “Ielogoties”, lai saņemtu norādes par paroles maiņu.

4. Kāpēc mans lietotāja profils ir deaktivizēts?

Lietotāja profils tiek deaktivizēts, ja 90 dienas lietotājs nepublicē preses relīzes uzņēmuma/organizācijas profilā.

5. Kā atjaunot lietotāja profilu, ja tas dzēsts pēc 90 dienu neaktivitātes perioda?

Nosūtiet pieprasījumu atjaunot lietotāja profilu uz e-pasta adresi: info@publikum.lv

6. Kā izdzēst pievienoto uzņēmuma/organizācijas profilu?

Nosūtiet pieprasījumu dzēst uzņēmuma/organizācijas profilu uz e-pasta adresi: info@publikum.lv Izdzēšot uzņēmuma/organizācijas profilu, tiek dzēstas arī visas pievienotās preses relīzes.

7. Kā izdzēst lietotāja profilu?

Nosūtiet pieprasījumu dzēst lietotāja profilu uz e-pasta adresi: info@publikum.lv Izdzēšot lietotāja profilu, tiek dzēsts arī lietotāja pievienotais saturs (pievienotie uzņēmumu/organizāciju profili un preses relīzes).

Preses relīžu sagatavošana

1. Vai Publikum ir izstrādājis ieteikumus preses relīžu sagatavošanai?

Jā, Publikum administrācija ir izstrādājusi ieteikumus un vadlīnijas preses relīžu sagatavošanai.

2. Vai piedāvājat preses relīžu sagatavošanas pakalpojumus?

Jā, Publikum piedāvā preses relīžu sagatavošanas un tulkošanas pakalpojumus (maksas pakalpojumi). Preses relīzes sagatavošanu, kā arī preses relīžu tulkošanu krievu un angļu valodā var pasūtīt reģistrētie lietotāji sadaļā “Pasūtīt relīzi”.

3. Kādās valodās sagatavotas preses relīzes tiek publicētas Publikum?

Publikum preses relīžu portālā var publicēt preses relīzes, kuras sagatavotas latviešu, angļu un krievu valodā.

Medijiem un sadarbības partneriem

1. Kā saņemt Publikum mediju piekļuvi?

Ikviens mediju pārstāvis var reģistrēties portālā, norādot vārdu un uzvārdu, kontaktinformāciju, kā arī mediju, kuru pārstāv.

2. Vai Publikum portāls medijiem ir jāabonē?

Publikum ir bezmaksas bezmaksas preses relīžu portāls, kas piedāvā papildus maksas funkcijas tikai preses relīzes iesniedzējam. Mediju pārstāvjiem preses relīžu portāls un tā funkcijas ir pieejamas bez maksas.

3. Vai iespējams pierakstīties preses relīzēm tikai mani interesējošās nozarēs?

Jā, savā lietotāja profilā varat atlasīt sevi interesējošās nozares, kā arī pierakstīties sistēmas e-pasta paziņojumiem par publicētajām preses relīzēm.

4. Kā varu pārpublicēt preses relīzi?

Ielogojoties savā lietotāja profilā, preses relīzes ir ērti un vienkārši lasīt, šķirot un lejuplādēt.