Preses relīze

Investīciju apjoma palielināšana daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātē

01.12.2022 12:05

Reģionālā apaļā galda diskusija par investīcijām daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātē, 23.11.2022, Sofija (Bulgārija)

Veiksmīgas prakses piemēri, biznesa modeļi un instrumenti, kas veicina visaptverošu daudzdzīvokļu ēku renovāciju bija apaļā galda diskusijas centrā. Pasākums notika 2022. gada 23. novembrī Sofijā (Bulgārija), un tas tika organizēts “Apvārsnis 2020” projekta FinEERGo-Dom ietvaros. Atklāšanas sesijā dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunākajām un gaidāmajām izmaiņām attiecībā uz Energoefektivitātes Pakalpojumu Līgumiem (EPL) un regulējumu visā Eiropā, iezīmējot arī galvenās paralēles ar FinEERGo-Dom mērķiem un sinerģijas iespējas.

Eiropas Savienības politikas kontekstu izklāstīja Eduardo Soares Antunes (DG ENER - Enerģētikas ģenerāldirektorāts). Antunes pievērsās Energoefektivitātes direktīvas pārskatīšanai un citiem priekšlikumiem, kā atbalstīt EPL modeli visā Eiropas Savienībā.

Karolina Loth-Babut (Polijas Nacionālā eneģijas taupīšanas aģentūra/ KAPE) – FinEERGo-Dom projekta koordinatore un Marcin Jamiołkowski (Polijas Vides aizsardzības un ūdenssaimniecības fonds/ NFOŚiGW) – FinEERGo-Dom projektu finansiālā atbalsta nodrošinātājs, iepazīstināja ar jau darbojošās FinEERGo-Dom finanšu shēmas struktūru Polijā, kurā bez KAPE un NFOŚiGW piedalās arī Polijas Attīstības fonds. FinEERGo-Dom projekta idejas autors, Funding for Future B.V. un Latvijas Ēku Energoefektivitātes Fonda (LABEEF) valdes priekšsēdētājs Nicholas Stancioff, iepazīstinot ar FinEERGo-Dom vīziju, aicināja domāt plašāk un runāt ne tikai par ēku energoefektivitātes uzlabošanu, bet arī par drošības, veselības un komforta nodrošināšanu iedzīvotājiem viņu mājās.

Plenārsēdes noslēgumā uzstājās viens no apaļā galda galvenajiem runātājiem – Soren Lutken (Global ESCO Network priekšsēdētājs). Lutkens skaidroja dažādos veidus, kā Global ESCO Network atbalsta energoservisa kompāniju jeb ESKO uzņēmējdarbības modeļa un EPL pielietošanu visā pasaulē, tostarp izmantojot mehānismus, kas līdzīgi FinEERGo-Dom.

Pirmajā diskusiju sesijā galvenā uzmanība tika pievērsta pieredzes apmaiņai par Bulgārijas dekarbonizācijas fonda, Ziemeļmaķedonijas Energoefektivitātes fonda un programmas “Renovācija ar garantētiem ietaupījumiem” Polijā izveidi. Robert Pernetta (Eropas Investīciju banka), Marcin Jamiołkowski (NFOŚiGW), Simon Avramovski (PointPro Consulting) un Marko Markov (Econoler) sniedza aktīvu un padziļinātu diskusiju par šo tēmu.

Otrajā sesijā galvenā uzmanība tika pievērsta Apvārsnis 2020 projektu sadarbības iespējām Bulgārijā. Profesora asistente Maria Trifonova (SHAREs) un Tzveta Naniova (SHEERenov) iepazīstināja ar savu skatījumu uz to, kā FinEERGo-Dom var stiprināt viņu projektu vērtību. Dr. Dragomir Tzanev (EnEffect & Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy) uzsvēra efektīvas komunikācijas nozīmi kā līdzekli mājokļu īpašnieku iesaistes veicināšanai.

Ivans Gerginovs (SOFIAC) uzsāka sarunu par veiksmīgu finanšu praksi, izmantojot SOFIAC piemēru – ieguldījumu fondu Kanādas privāto uzņēmumu energoefektivitātes un dekarbonizācijas projektu paātrināšanai trešajā sesijā. Gunta Cekule (Latvijas Ēku energoefektivitātes fonds/LABEEF) detalizēti skaidroja LABEEF darbību Latvijā, kāpēc fonds tika radīts, kā tam ir gājis un kādas ir nākotnes perspektīvas.
Sesiju noslēdza divas prezentācijas no valstīm ar attīstītu energoefektivitātes pakalpojumu tirgu. Lieven Vanstraelen (Energinvest un Beļģijas ESKO asociācijas/ BELESCO prezidents) demonstrēja efektīvu miljardu investīciju līmeņa projektu izstrādi Beļģijā. Savukārt, Jana Szomolányiová (SEVEn) un Jaroslav Maroušek (SEVEn) iepazīstināja ar Čehijas pieredzi, kā notiek energoefektivitātes pakalpojumu līgumu slēgšana un finansēšana, t.sk. izmantojot susbsīdijas.

Apaļā galda diskusijā sniegto prezentāciju materiālus vari apskatīt, sekojot adresei -
https://fineergodom.eu/scaling-energy-efficiency-investments-in-multifamily-buildings/


Par FinEERGo-Dom
FinEERGo-Dom ir vērienīgs 4 gadu “Apvārsnis 2020” projekts, kas piecās pilotprojektu valstīs pilnveido un ievieš ēku visaptverošas renovācijas finansēšanas mehānismus. Finansējums nodrošina renovācijas izmaksu segšanu galvenokārt ar enerģijas patēriņa samazinājumu, kas tiek panākts ar renovāciju, padarot pakalpojumu pieejamāku iedzīvotājiem. Pilotprojektu valstīs – Polijā, Austrijā, Slovākijā, Rumānijā un Bulgārijā finansēšanas mehānismi tiek izstrādāti balstoties uz Latvijā esoša fonda LABEEF darbības principiem. Pateicoties izstrādātajam modelim iedzīvotajiem tiks nodrošināti vismaz 20 gadu energoefektivitātes pakalpojumu līgumi, kas nozīmē, ka renovācijas izmaksas varēs segt vienkāršotā veidā – apmaksājot tos kopā ar citiem komunālajiem maksājumiem. LABEEF ir pirmais šāda veida finansēšanas mehānisms, ko izveidoja Nīderlandes zaļo fonu pārvaldes uzņēmumus Funding for Future B.V. Pats labākais mehānismā – enerģijas ietaupījumus garantē renovācijas pakalpojuma sniedzējs!

Vairāk informācijas par projektu saņem rakstot uz: fineergodom@kape.gov.pl
vai apmeklē projekta mājaslapu https://fineergodom.eu/

Vairāk informācijas par LABEEF saņem rakstot uz: info@fcubed.eu
vai apmeklē Funding for Future mājaslapu https://fcubed.eu/

Galerija