Preses relīze

Par medicīniskajā apstarošanā izmantoto iekārtu aktualizēto tehnisko parametru novērtēšanu

07.01.2021 08:36

2020. gadā Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrība sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru ir izstrādājusi ziņojumu “Medicīniski radiodiagnostisko un radioterapeitisko iekārtu aktualizācijai izvirzīto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums”. Sakarā ar to, ka tiek veikti darbi pie radioloģisko ierīču tehnisko parametru aktualizācijas normatīvajos aktos, 2020. gada 15. jūlijā tika uzsākts projekts «Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums» (reģ. Nr. 1-08/50/2020), kura ietvaros tika izstrādāts ziņojums par radiodiagnostisko un radioterapeitisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru un mērījumu nosacījumu piemērojamību, lietderību un to ieviešanai nepieciešamajiem resursiem.
Dokumenta ietvaros ir sniegts Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrības darba grupas detalizēts parametru izvērtējums ar rekomendācijām par katra tehniskā parametra piemērošanu normatīvajiem aktiem. Novērtēšanas gaitā tika izvērtēta vairāk kā četrdesmit parametru piemērojamība un lietderība, ievērojot tehniskos aspektus. Katram tehniskajam parametram tika noteiktas novērtēšanas iespējas, nepieciešamās mēriekārtas, testa objekti un papildaprīkojums. Ekonomisko izvērtējumu gaitā tika ņemts vērā parametra nepieciešamā mēriekārtu papildaprīkojuma kopējās minimālās izmaksas, atbilstošu mērīšanas ierīču un aprīkojuma pieejamība, kā arī parametra novērtēšanai nepieciešamais laiks. Darba grupa no izvirzītajiem 48 tehniskajiem parametriem 38 rekomendē ietvert normatīvajos aktos.
Tehnisko parametru novērtēšana tika veikta sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru, VSIA «Bērnu klīniskā universitātes slimnīca», SIA «Daugavpils reģionālā slimnīca», SIA «INLAB», AS «Latvijas Jūras medicīnas centrs», SIA «LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA», SIA «Medicīnas sabiedrība «ARS»», SIA «Nukleārās medicīnas centrs», VSIA «Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca», SIA «Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca», SIA «Stereotaktiskās radioķirurģijas centrs «SIGULDA»» un Pro-Project Company.
Ar ziņojuma “Medicīniski radiodiagnostisko un radioterapeitisko iekārtu aktualizācijai izvirzīto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums” saturu ir iespējams iepazīties Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrības mājaslapā (http://lmifb.lv/).
Projekts “Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums“ (reģ. Nr. 1-08/50/2020) īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.