Preses relīze

VISJAUNAAKAA GRUPA aicina uz teksta un mediju mākslas sintēzes performanču vakaru – poe3/я ATMOSFĒRISKS DZĪVO.JUMS

01.11.2022 11:11

poe3/я ATMOSFĒRISKS DZĪVO.JUMS – lai vārdā un bez.vārdā, cilvēks cilvēku satiek un teikums un klusums, kā upe, lai plūst – ietekot jūrā un skatiena horizontā cilvēkā paliek!

Liepājā, kultūras namā Wiktorija, novembra pirmajā piektdienas vakarā, 4.11.2022 no pl.21.21 ikviens vārda mākslas draugs, jebkurš interesents aicināts ieklausīt un raudzīt teksta un mediju mākslas savstarpējo simbiozi gan tradicionālākā – lasījuma formā, gan medijpastarpinātā – video māksla, skaņu kompozīcija, dziesma, performance… – jaunradē. Tā vienlaikus ir paš.identa un iluziora, gan airējot dziļ.ūdeņus, gan atsitoties sekluma, nepretendē uz patiesību, bet tiecas uz garīgu tīrību.

Atskatoties uz 20.gs. elektronisko mediju klātbūtni, Valters J.Ongs /Walter J.Ong/, Eriks A.Hevloks /Eric A.Havelock/, Džeks Gūdijs /Jack Goody/ un Maršals Maklūens /Marshall McLuhan/ pagājušā gadsimta vidū aizsāka ekoloģisko skatījumu uz medijiem – izstrādāja mutvārdu, literāro un sekundāro jeb elektronisko mutvārdību teorijas, nolūkā aprakstīt to, kā komunikāciju tehnoloģijas ne tikai paplašina cilvēka iespējas, bet maina veidus, kā mēs veidojam zināšanas, konstruējam un izskaidrojam savas subjektivitātes un mijiedarbojamies ar citām dzīvām būtnēm, centrā liekot /mediju piesātinātās/ vides jēdzienu.

Apgaismības laikmeta zinātniekus fascinēja daba, un viņi drudžaini centās apzināt dabu visās tās izpausmēs, bet šī procesa pirmais solis bija norobežošanās no tās – radikāls cilvēku kultūras un dabas nošķīrums. Esošā laika izjūtas arvien vairāk pastiprinājušas sasaisti ar dabu, savukārt, medij.p[ie/ār]sātinātā vide – pārvērtēt tehnoloģiju ‘labā un ļaunā’ koncepcijas.
Apcernieks. Filosofiskas apceres stāstnieks. Dabas pētnieks. Vērotājs. Poēts.
poe3/я –, ko vienoti ietver abreviatūra, kā divu valodu divu vārdu, simbola un cipara kopa jeb jaunvārds jeb okazionālisms, un kā skaidrojums – no poet /ang.val., kur t aizstāts ar 3 un я /kr.val., kas, nu, jau datorizētajā laikmetā ir p.ierasta lieta – ‘runāt’ ne tikai mīmikā, kustībā, mutvārdā, bet arī kodā um modā.
poe3/я darbojas kā dzīvs transformators, ideju translējošs medijs, kas ‘te un tagad’ priekšā nostājies deklamē poētiskas apceres jeb ATMOSFĒRISK/u/S DZĪVO.JUM/u/S; nereti paliekot fragmentārā izteiksmē. poe3/я mērķis ir cēls – caur radošu tehnoloģisko praksi, vairot kolektīvo apziņu, mediju pastarpinātas vides veidojošu, ceļā uz garīgo higiēnu.

Tas ir ATMOSFĒRISKS DZĪVO.JUMS poēzij.rakstura apceru telpa, ar ko 4. novembra vakara notikumā dalīsies vairāki esošie, arvien vai tikko ‘jaunie’ mediju mākslinieki. DZĪVO.JUMS apceres iz.runās, iz.rādīs, iz.skandinās:
komponiste, skaņu māksliniece IEVA MATVEJA – meklē no mehāniskiem trokšņiem tīras vietas, vēro, klausās un ieraksta. Ziņkārīgi meklē skaņas: brien upē, klaudzina, iekustina, tausta, vēro dabu un sevi dabā. Ieraksta skaņas un blociņā pieraksta to, ko sajūt. Citkārt klausās vidē bez savas iejaukšanās. No iegūtā materiāla veido skaņu stāstus vai muzikālu ambienci – atmosfēru.
THE WET CIGARETTES jeb SLAPJĀS CIGARETES ir hiphops, kas sarokojies, ar kādu alternatīvu roku vai poētisks latviešu sintīpops, gan-gan!
Apvienību DIEVA varētu raksturot kolāžas forma – kop.radot koncepcijas, nojaucot un sapludinot dīdžeja setu, koncertu, labskaņas balagānu, izklaidi, meklējot arvien jaunas formas un izteiksmes līdzekļus, kā pamatvērtība ir spēl.PRIEKS! Rezultātā – pirmreizīgi!

Kā katram stāstam, romānam, pasakai ir kāds stāstnieks, rakstītājs, teicējs, tā poe3/я savs – vakara vadītāja, jaunvārdu pētniece – ELZA OZOLA.
Koncepcijas, kopējā stāsta autore, nobudget ‘izdevējs’, teksta un mediju māksliniece – DIANA LELIS.

DZĪVO!SIM kopā šo LAIKU…
ATMOST! ATMOS.FĒRISKI!

Pasākuma saistoši informatīvi, noderīgi saiti:
www.bezrindas.lv/lv/poe3-ya-atmosferisks-dzivo-jums/11105
https://www.facebook.com/events/1153601802232609


P.S. Visa teksta satura garumā burtu, vārdu, interpunkcijas, simbolikas lietojums ir precīzs. Tas atbilst koncepcijai. Ja tomēr nē –, tad metamodernisma manifests to aizstāv, jo – kļūda rada jēgu! un vēl taču bija dada…

Galerija