Doku.lv

Doku.lv
Uzņēmuma/organizācijas apraksts

Doku.lv ir uzņēmums ar vairāku gadu pieredzi iekšējās kontroles sistēmas dokumentu veidošanā ne-banku sektoram. Doku.lv piedāvā piemērotākos risinājumus godprātīgai NILLTFN likuma, Sakciju likuma un likuma “Par nodokļiem un nodevām” prasību pildīšanai, kuri vienlaicīgi būs ērti un viegli piemērojami, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu Jūsu ikdienas darbu.

Produkti un pakalpojumi

Doku.lv piedāvā izveidot un uzturēt starptautiskajām un nacionālajām AML prasībām atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu, lai Jūsu uzņēmums tiktu pasargāts no noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riska, terorisma finansēšanas riska un starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanas riska, iesaistoties darījumos ar iepriekš nepārbaudītiem darījumu partneriem.

Atslēgvārdi

AML, likums par nodokļiem un nodevām, aml likums, iekšējās kontroles sistēmas apraksts, risku novērtējums

Adrese

Mazā Spulgu iela 1-6, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Mājaslapas adrese

https://doku.lv

Darbību kopums, kas komersantiem veicams anti-money laundering jeb naudas atmazgāšanas novēršanas jomā, turpina pieaugt. Jau šobrīd komersantiem pilnīgai AML dokumentācijas sagatavošanai ir jāievēro ne tikai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēš