VISJAUNAAKAA GRUPA

VISJAUNAAKAA GRUPA
Uzņēmuma/organizācijas apraksts

VISJAUNĀKĀ GRUPA savu lidojumu sāk, lai labāk saredzētu spēles tik bezgalīgi plašo pasaules izziņas un komunikācijas lauku, lai meklētu un atrastu arvien jaunus ceļus, formas un rīkus un laika biedriskumā, vitāli nepieciešamo informāciju pārnesē palīdzētu nojaukt pagātnes uzceltos mūrus, 'End of the History' – bijušā laika plakātus iemetot savos trash-binos un ar jaunizdomātu, laikatbilstošu loginu, pieslēgtos Citajai Pasaulei; Medijsintezētām tekstu ainavām, poētiskām apcerēm – *brīvāk būt, *dziļāk elpot, *plašāk redzēt, *drošāk sa.tvert, *kopā-būt!

Produkti un pakalpojumi

poēzija, mediju māksla, performance

Atslēgvārdi

poēzija, dzeja, teksts, medijmāksla

Adrese

LIEPĀJA, ŪLIHA 12

Mājaslapas adrese

https://dianalelis.hotglue.me/meta

poe3/я ATMOSFĒRISKS DZĪVO.JUMS – lai vārdā un bez.vārdā, cilvēks cilvēku satiek un teikums un klusums, kā upe, lai plūst – ietekot jūrā un skatiena horizontā cilvēkā paliek! Liepājā, kultūras namā Wiktorija, novembra pirmajā piektdienas vakarā, 4.11.2022 no pl.